Ik wil graag enkele van die ervaringen en tips doorgeven. Wilt u reageren? Heeft u zelf ook aanvullingen, tips of suggesties voor een goed chatgesprek? Laat het ons weten!

1 Een luisterend oor

Chat kan heel goed ingezet worden in de online zorg. Het is belangrijk om een luisterend oor te bieden. Door open vragen te stellen, stuur je minder en kan de cliënt de richting en het tempo van het gesprek wat meer bepalen. Je bent misschien snel geneigd om met een oplossing of antwoord te komen, voor de vraag die de cliënt stelt. Toch worden chatgesprekken vaak ook juist gestart door cliënten die eigenlijk met name behoefte hebben aan een luisterend oor. Het is dan soms gewoon beter om de cliënt te laten praten. Je bent er op dat moment even volledig voor de ander.

2 Stilte in een gesprek

Stiltes in een face-2-face gesprek zijn snel ongemakkelijk. In een chatgesprek net wat minder, omdat je elkaar niet aan hoeft te kijken. Toch kan het soms voorkomen dat het even duurt voor een cliënt reageert op je vraag of bericht. Reageer dan niet te snel. Stilte is niet slecht, je geeft mensen tijd en ruimte om na te denken. Misschien heb je wel een vraag gesteld die confronterend is. Of misschien is er verdriet bij de ander en is er daarom een langere pauze tussen de berichten.

3 Persoonlijke onderwerpen

Rouw, verlies, pesten of seksualiteit zijn onderwerpen die heel persoonlijk zijn. Anders dan bij face-2-face contact kun je niet de emoties van iemands gezicht aflezen. Het gebruik van emoticons lost dit natuurlijk niet zomaar op. Het blijkt dat juist in een (anonieme) chat een cliënt sneller over dergelijke onderwerpen zal durven spreken. Wat voor de cliënt ook meeweegt is dat de drempel van het maken van een afspraak met een huisarts of een professionele hulpverlener ontbreekt.

4 Fysieke afstand

Er ontstaan in een chat vaak mooie en goede gesprekken. Je hoeft daarvoor dus niet persé tegenover elkaar te zitten. Je bent nabij terwijl er wel sprake is van een fysieke afstand. Voor jou als chathulpverlener of -vrijwilliger heeft dat ook voordelen. De chat heeft kaders, qua tijd en hoe en wanneer en op welke manier je reageert. Omdat het anoniemer is ontstaat er minder snel een afhankelijkheidsrelatie waarbij de cliënt meer van je verwacht. Chatgesprekken worden door de fysieke afstand vaak ook als minder emotioneel belastend ervaren.

5 Aan jezelf denken

Het is niet niks wat sommige cliënten vertellen. Al na een paar inhoudelijke gesprekken achter het scherm kan je aardig vermoeid zijn. Zet jezelf even op ‘niet beschikbaar’ na een intensief gesprek, zodat je even de tijd hebt om bij te komen. Lees ook de evaluaties eens terug. Naast dat je ervan kunt leren, kunnen ze ook een morele boost geven wanneer een cliënt een gesprek als waardevol heeft ervaren!

6 Ervaringen delen

Als je vrijwilliger bent en je vanuit huis chat kun je je wel eens alleen voelen. Veel organisaties bieden daarom de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en elkaars ervaringen te delen. Als je daar gebruik van maakt, heb je op die manier ook voor jezelf een luisterend oor van mensen die je begrijpen. Lees ook eens interviews met andere chatvrijwilligers, zoals hier en hier.

7 Tot de kern komen

Het is belangrijk om getraind te zijn voor je taak als chathulpverlener of chatcoach. Niet alleen om te weten hoe de chat werkt en hoe je er optimaal gebruik van kunt maken, maar juist ook inhoudelijk. Serviant heeft goede contacten met trainers die gekneed zijn in het aanleren van gespreksvaardigheden die je als online hulpverlener kan gebruiken in de chatgesprekken. Je wordt getraind in het inhoudelijke aspect van lezen, luisteren en vragen, zodat je bij de kern kan komen van de (hulp)vraag van een cliënt.

Meer informatie

Deze verhalen laten mij en mijn collega’s bij Serviant zien waar we het met elkaar voor doen! Daarnaast geeft het ons zicht op mogelijke verbeteringen van onze software, die we ook met beide handen aangrijpen.

De chat van Serviant wordt o.a. gebruikt door medewerkers en vrijwilligers van 99gram, Chris, Gevangenenzorg Nederland en De Luisterlijn.

Wilt u weten hoe Serviant kan helpen? Of bent u op zoek naar een trainer voor uw (chat)medewerkers? Neem contact op met ons, of lees eerst meer over de chat voor online zorg.

 

Foto door Nic Low via Unsplash