De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft op haar website dat ze met deze verruiming van de vergoeding nieuwe ideeën hoopt te stimuleren. Ook wil de NZa de implementatie en opschaling van bestaande thuiszorgtechnologie mogelijk maken. De NZa heeft daarom een beleidsregel aangepast (ingaande per 2020) die een ruimere invulling geeft aan zorg op afstand.

OK, starten dan maar…

Zou dit voor de organisaties die nog moeten starten met bijvoorbeeld beeldbellen hét duwtje in de rug zijn? Of is er, naast een vereenvoudigde administratie en financiële prikkel, nog meer nodig om beeldschermzorg in te bedden in het werkproces van de zorgorganisatie?

De ervaring die we als ontwikkelaars van software voor online zorg hebben is dat er de afgelopen jaren soms best een drempel was in het omarmen van beeldbellen. Met name in de GGZ was het lastig om invulling te geven aan deze zorg-op-afstand. Er was altijd wel een enthousiaste eHealth ambassadeur die de collega’s probeerde mee te krijgen, maar vaak kwam het zelfs niet eens tot een pilot. Of beeldbellen was onderdeel van een bredere eHealth pilot. Terecht of niet, maar de inzet van andere onderdelen, zoals online lesmodules, dagboeken of online vragenlijsten kregen dan vaak een hogere prioriteit.

Drempels slechten

De NZa slecht nu dus de drempels rond administratie en vergoeding. Daarmee is er ook voor de achtergebleven organisaties een nieuwe kans om beeldbellen te omarmen. Organisaties die er wel mee aan de slag zijn gegaan hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan rondom de implementatie van zorg-op-afstand. Vanaf nul beginnen hoeft daarom gelukkig niet meer. Initiatieven als Digivaardig in de Zorg delen voor diverse zorgsectoren kennis en tips via een toegankelijke website. Met inzet van digicoaches kunnen de zorgcollega’s op de werkvloer ondersteund worden in het vergroten van hun digitale vaardigheden.

Meer bereiken met geïntegreerde techniek

De techniek heeft ook niet stilgestaan. Voor beeldbellen is men allang niet meer enkel aangewezen op Skype. Zo richt Serviant zich met het aanbieden van beeldbelfunctionaliteiten op integratie, en daarmee op de ondersteuning van de bestaande zorgprocessen. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om vanuit eHealth een beeldbelconsult te starten, en direct na afloop daarvan de besteedde tijd te registreren in het EPD.

Dus…

Er is organisatorische ondersteuning, er is een financiële prikkel, de techniek biedt voldoende mogelijkheden om uw zorgproces te ondersteunen… En zeker niet onbelangrijk zijn de voordelen die uw cliënten daarvan zullen ervaren: menselijk contact, gemak en veiligheid.
Reden genoeg om te starten. Neem dus gerust contact met ons op als u overtuigd bent. (Maar ook als u toch nog een aanmoediging nodig hebt om beeldbellen ook beschikbaar te maken in uw organisatie.)

 

Foto door Andrew Neel via Unsplash