Onderzoek Arteveldehogeschool gericht op innovatie en professionalisering van de praktijk

De Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Studenten, medewerkers en strategische partners werken hier in een stimulerende omgeving samen. De Arteveldehogeschool stimuleert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent voor de opleiding Bachelor Sociaal werk een nauwe samenwerking met organisaties uit de welzijns- en gezondheidszorg sector. Er wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om opgedane expertise en resultaten van onderzoek weer terug te brengen naar de samenleving. Mede daarom is Arteveldehogeschool o.a. betrokken als partner bij het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen.

Chatvaardigheid trainen voor toepassing binnen de hulpverlening

Philippe BocklandtPhilippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker bij de opleiding Sociaal werk over het belang van chat als onderwerp van onderzoek: “Voor de studenten van de opleiding Sociaal werk is het kunnen bieden van professionele online hulpverlening een belangrijke competentie. Als toekomstige sociaal werkers zullen zij hier zeker mee te maken krijgen. Tijdens de basisopleiding en bijscholingen is er daarom uitgebreid aandacht voor allerlei online communicatietools, zeker ook (anonieme) professionele chathulp. En die bied je niet via bijvoorbeeld Facebook Messenger omwille van de gebrekkige privacy en omdat anoniem chatten dan moeilijk wordt. Daarom zijn we blij met het aanbod van Serviant om hun professionele chattool te kunnen gebruiken.”

Nieuwe methodieken voor chathulpverlening

Door de opleiding worden o.a. methodieken voor online hulpverlening in het welzijnswerk ontwikkeld. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier mensen baat kunnen hebben bij (anonieme) chathulpverlening. Sociaal werkers kunnen in de bijscholing deelnemen aan de module ‘Wegwijs in onlinehulpverlening’, waarbij de aandacht gaat naar kennismaking met online hulpvormen in de hulpverlening, het implementeren van online hulpvormen en de praktijk van chathulpverlening.

“Voor de studenten van de opleiding Sociaal werk is het kunnen bieden van professionele online hulpverlening een belangrijke competentie. Daarom zijn we blij met het aanbod van Serviant om hun professionele chattool te kunnen gebruiken.”

Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker aan de Arteveldehogeschool

Aan de slag met professionele Live Chat software

Serviant kent het belang van goede training voor online chathulp en levert daarom graag haar Live Chat software aan de Arteveldehogeschool. Studenten krijgen hiermee een professionele tool in handen, gericht op (anonieme) chathulpverlening. Zij kunnen zich dan volledig focussen op de praktijk van het luisteren naar en helpen van mensen met een hulpvraag.

 

Afbeelding: Caleb Minear via Unsplash