Stichting Chris en Voorkom! en Serviant werken al ruim 12 jaar samen. Chris en Voorkom! heeft een belangrijk aandeel in de ruim 200.000 gevoerde chatgesprekken. De organisatie wordt ook als klankbord regelmatig geraadpleegd bij de doorontwikkeling van Serviants Live Chat.

Op de bres voor gezonde en verantwoorde keuzes

Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Dat doen zij door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching.

De taart wordt aangesneden

Alise snijdt de feestelijke taart aan. Ook Chris en Voorkom! levert een belangrijke bijdrage aan de chat.

Een goed gesprek en een luisterend oor

We spreken met Alise Vleesenbeek (Manager Chris) en Lisette Bos (Teamcoach Chris online) onder andere over hun ervaringen met de Live Chat van Serviant. “Het doel van de chat is vooral het hebben van een goed gesprek, het bieden van een luisterend oor en het zorgen voor een doorverwijzing naar de juiste instanties. We willen een brug slaan tussen jongeren en een voor hen vertrouwde omgeving.”, aldus Lisette Bos.

Gemiddeld worden per dag 13 chatgesprekken gevoerd. Dit kunnen zowel eenmalige gesprekken zijn als gesprekken met jongeren, die de chat van Chris vaker bezoeken.

“We willen een brug slaan tussen jongeren en een voor hen vertrouwde omgeving.”

Lisette Bos

Volgens Alise Vleesenbeek komen deze jongeren terug, omdat ze daadwerkelijk gehoord worden. “De stap voor jongeren om over moeilijke onderwerpen zoals depressie, pesten, automutilatie of misbruik te vertellen is vaak heel groot. Dus daar heb je soms meer steun en dus ook meerdere gesprekken bij nodig om uiteindelijk die stap toch te kunnen zetten. Ook is het anoniem kunnen chatten daarom van toegevoegde waarde voor de jongeren.”

Positieve feedback

Chris en Voorkom! krijgt veel positieve feedback op de chat van zowel jongeren als van hun ouders. Jongeren voelen zich gehoord en krijgen de juiste hulp die bij hun past.

Tenslotte spreken we over de toekomst van anonieme chat en e-coaching. De ontwikkelingen gaan snel. Alise en Lisette vertellen ons welke eventuele veranderingen en aanvullingen zouden kunnen bijdragen tot het geven van nog betere hulp. We vinden het fijn om met klanten als Stichting Chris en Voorkom! samen te werken en hierover in gesprek te blijven. Dat is zeker iets om te vieren met een taartje!

Over Serviant Live Chat

Serviant Live Chat software wordt gebruikt door kleine, middelgrote en grote (zorg)organisaties. De Live Chat software wordt vaak ingezet als privacy gewaarborgd moet worden, of als organisaties echte anonimiteit willen bieden. Organisaties zijn met Serviant Live Chat verzekerd van veilige, optimale online bereikbaarheid.