Mijn taak als eHealth consultant

Mijn taak bij Serviant als eHealth consultant behelst primair het begeleiden van (zorg)organisaties bij het toepassen van software binnen hun eigen processen. Veel zorgorganisaties worstelen met vragen die gaan over administratie, wetgeving en hoe de aansluiting gemaakt kan worden met bepaalde doelgroepen, in een tijd waarin vrijwel iedereen online is.

“Ik ben van plan om waar mogelijk in de huid te kruipen van de hulpverleners, om te ontdekken hoe software concreet kan bijdragen in de hulp- en dienstverlening aan zoveel doelgroepen die zorg nodig hebben.”

Christiaan Verschoor – eHealth consultant bij Serviant

De taal van de zorg

Ik wil hoe dan ook de taal van de zorg blijven spreken, gefocust op cliënten, medewerkers en vrijwilligers die uiteindelijk de software zullen gebruiken. Dat maakt bijvoorbeeld dat bij de chattraining die ik verzorg voor klanten ik niet alleen inga op de technische werking van de Live Chat, maar juist ook train op vaardigheden om te communiceren via een chatbox. En natuurlijk zal een deel van de training online via eLearning verzorgd worden, waarbij we de deelnemers extra kunnen coachen en ondersteunen bij vragen.

Present zijn

Als hulpverlener heb ik mij altijd sterk gemaakt voor een ‘presente’ manier van werken. Het bieden van trouwe, toegewijde zorg, afgestemd op de zorgvrager. Die principes wil ik graag ook als eHealth consultant hoog houden: software moet uiteindelijk helpen om zoveel mogelijk present te kunnen zijn voor de cliënt.