Isabel Marlisa heeft de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan naar deze en andere chatgerelateerde vragen. Ze heeft diverse organisaties gesproken die online hulp of een luisterend oor bieden via Serviants LiveChat. In haar opleiding tot zorgingenieur bij de Hogeschool Rotterdam zoekt Isabel naar betekenisvolle verbindingen tussen techniek en zorg. Ze combineert daarmee haar kennis van gezondheidszorg met techniek en informatica.

Isabel deed onderzoek naar de LiveChat

Presentatie onderzoeksrapport

Vorige week heeft Isabel haar praktijkonderzoek afgerond en gepresenteerd. Haar onderzoeksrapport bevat onder andere aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de LiveChat. Isabel geeft ook adviezen rond de inrichting van organisatieprocessen. Zo gaat ze bijvoorbeeld in op het belang van het inzetten van de juiste gesprekstechnieken. Al met al hebben we handvatten gekregen om in gesprek te blijven met (zorg)organisaties. Over de potentie van de LiveChat, maar ook over het bieden van doeltreffende, persoonlijke en laagdrempelige zorg-op-afstand.

We danken Isabel hiervoor en wensen haar alle goeds bij het vervolg van haar studie.

Neem voor informatie over dit onderzoek contact met ons op:
Christiaan Verschoor

Christiaan Verschoor

eHealth consultant / trainer
T. 088-648 1021