Websites die anonieme zorg bieden aan jongeren met depressieve- of verslavingsproblemen, zoals Proud2bme, Psychosenet en 99gram, luidden vorig jaar nog de noodklok. Reden hiervoor was dat de subsidie gelijk zou blijven, maar onder meer organisaties verdeeld zou moeten worden. Daarnaast was er een toename van het aantal hulpvragen merkbaar. Ook vanuit Serviant hielden we daarom een pleidooi voor het in stand houden van anonieme hulp aan deze kwetsbare doelgroep.

Minder zorg door gelijkblijvende subsidie?

De subsidieregeling is destijds tot stand gekomen omdat anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars. Het subsidiebedrag blijft ook voor 2020 twee miljoen euro.  De praktijk zal komend jaar uit moeten wijzen wat de gevolgen hiervan zijn voor de hiervoor genoemde organisaties en de beschikbaarheid van anonieme online hulp. Juist de laagdrempelige anonieme zorg kan mensen helpen die uit schaamte of angst geen professionele hulp durven te vragen voor hun verslaving of psychische klachten. Via online contact (berichten, chat) en online modules worden passende interventies aangeboden.

Gewijzigde voorwaarden

Staatssecretaris Blokhuis heeft ook de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aangepast. Een van de wijzigingen is dat hij middels een gestandaardiseerde vragenlijst wil monitoren wie (leeftijd, geslacht, klacht) van de internetinterventies gebruik maakt. De subsidieregeling is te lezen op de website van de overheid. Tot 1 oktober 2019 kunnen subsidieaanvragen bij het Zorginstituut worden ingediend door organisaties in de GGZ en verslavingszorg.

Passende software

Serviant biedt software die ingezet kan worden voor anonieme e-mental health. Helpt u mensen die anoniem willen blijven en overweegt u subsidie aan te vragen? Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Foto door Tim Gouw via Unsplash