Wouter Stuijvenwold is beleidsmedewerker bij De Luisterlijn en projectleider van de pionierslocatie in Lelystad. Wouter: “De Luisterlijn hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk om vrijwilligers optimaal te ondersteunen. Zij worden door goede training en begeleiding een deskundige gesprekspartner.”

Uitdagingen

“Met Serviant hebben we gekeken naar de huidige manier van trainen en hebben we nieuwe doelen geformuleerd. Er waren een aantal uitdagingen. Een daarvan was dat voor nieuw aangemelde vrijwilligers er slechts enkele instapmomenten per jaar bestonden. Dan kon het voorkomen dat iemand zich enthousiast aanmeldde maar pas na enkele maanden daadwerkelijk kon starten met de training.

Daarnaast waren de centrale groepsbijeenkomsten vol met leren en trainen, toetsen en oefenen. Ook waren dat de momenten waarop de contacten tussen de coaches en de deelnemers plaats moesten vinden. Eigenlijk veel te vol.” Wouter vervolgt: “We wilden deze tijd veel nuttiger besteden, met oefenen en intervisie en het uitwisselen van ervaringen. Ook wilden we de trainingsperiode verkorten, zodat vrijwilligers sneller ingezet konden worden.”

“Ons trainen is coachen geworden. We kunnen nu maatwerk bieden voor iedere vrijwilliger.”

Wouter Stuijvenwold, beleidsmedewerker en projectleider bij De Luisterlijn

Direct beginnen en op eigen tempo

Voor al deze uitdagingen is de inzet van Serviant eLearning voor de pionierslocatie een deel van de oplossing geworden. Zo krijgt iedere vrijwilliger gelijk na aanmelding toegang tot een kennismakingsmodule, waar deze alles op eigen tempo leert over de organisatie en haar werkwijze. De vrijwilliger ontvangt tijdens het maken van opdrachten feedback en advies van zijn / haar eCoach. Wouter: “We zien hierdoor dat nieuwe vrijwilligers gemotiveerd blijven, direct aan de slag gaan en zin hebben om de training te volgen.”

Zelf content ontwikkelen in eLearning

Vervolgens zijn ook de overige modules voor de basistraining zelfstandig ontwikkeld door De Luisterlijn. Wouter: “We hebben daarvoor eerst een contentworkshop gevolgd bij Serviant, zodat we de mogelijkheden van de eLearning optimaal konden inzetten. Op ons eigen kantoor hebben we oefengesprekken en filmpjes opgenomen, die deel uitmaken van de opdrachten binnen de eLearning. We hebben een evaluatieonderdeel toegevoegd zodat we de kwaliteit van onze training kunnen meten en borgen. Voor het ontwikkelen van de inhoud van de modules hadden we zelf de expertise in huis.”

“We zien dat door de inzet van eLearning nieuwe vrijwilligers gemotiveerd blijven, direct aan de slag gaan en zin hebben om de training te volgen.”

Wouter Stuijvenwold, beleidsmedewerker en projectleider bij De Luisterlijn

Betrokken deelnemers

“We horen enthousiaste verhalen terug van deelnemers aan de eLearning,” aldus Wouter. “Door de toegankelijke begeleiding en feedback die we kunnen geven via eLearning blijven deelnemers betrokken en werken ze stap voor stap aan hun kennis en ervaring. De manier van interactie die binnen eLearning mogelijk is spreekt de deelnemers aan. Men leert op eigen tempo, en iedereen krijgt van ons de ondersteuning die nodig is.”

Andere invulling centrale groepsbijeenkomst

Wouter: “Een van de mooiste dingen die door de inzet van eLearning is veranderd is de invulling van de centrale groepsbijeenkomsten. Doordat de coaches de deelnemers via eLearning kunnen volgen en begeleiden, kunnen we bij de groepsbijeenkomsten de nadruk leggen op het uitwisselen van ervaringen en het oefenen van praktijksituaties. Ons trainen is coachen geworden. We kunnen maatwerk bieden voor iedere vrijwilliger.”

Snel starten, klein beginnen en dan breder beschikbaar maken

Met 27 locaties en evenzoveel trainers was het logisch om te starten met de pionierslocatie. Wouter: “We zijn klein begonnen. We hebben wel direct stappen gezet en konden daarom al binnen enkele maanden met de eerste deelnemers aan de slag met eLearning. Nu de eerste ervaringen bekend zijn en ook de groepsbijeenkomst van karakter is veranderd, is het tijd om deze nieuwe manier van werken ook te presenteren en beschikbaar te stellen aan de andere locaties.”

De Luisterlijn

Klik op de link als u meer wilt weten over het werk van De Luisterlijn. Wilt u informatie over dit project, of wilt u zelf aan de slag met eLearning? Neem dan contact op met ons.

 

Foto door Andrew Neel via Unsplash