Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt ook nog wel eens gezien als een verplicht nummer vanuit de instanties. Wij begrijpen dat en kennen deze processen. We zien bij onze klanten het belang van meten en weten, maar ook van het kunnen juist en tijdig aan kunnen leveren van meetgegevens.

Onze oplossing
Serviant heeft als ROM-leverancier een oplossing met Online Vragenlijsten. Daarbij ligt de focus op het eenvoudig uit kunnen zetten van metingen. Uw cliënt ontvangt via e-mail duidelijke notificaties met een heldere instructie. Via een klik op de link kan uw cliënt direct op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier de vragenlijst invullen. Er zijn mooie grafische overzichten van behaalde resultaten en scores beschikbaar. Deze helpen om zorgverlener en/of cliënt inzicht te geven op effectiviteit en voortgang van de behandeling.

Procesondersteunend
De zorgverlener kan beschikken over de belangrijke en veelgebruikte meetinstrumenten en vragenlijsten (zoals OQ45, SQ48 en BSI). Ook het exporteren van meetgegevens voor onderzoek of voor aanlevering naar Stichting Benchmark GGZ, of het klantportaal van SVR, doet u via Serviant.

ECD integraties
De zorgprofessional kan door slimme integratie direct vanuit het vertrouwde eigen ECD (zoals PlanCare, G2, Careweb of Synaps) aan de slag met Serviant Online Vragenlijsten. Dit zorgt voor een betrouwbare, automatische overdracht van gegevens wat handwerk en fouten voorkomt.

Iets voor u?

Bent u als vrijgevestigde of met een kleine praktijk op zoek naar een oplossing waarbij:

  • U eenvoudig metingen kunt uitzetten
  • Uw cliënten herkenbare en duidelijke notificaties krijgen
  • Uw cliënten op een gebruiksvriendelijke manier een vragenlijst in kunnen vullen
  • U met uw cliënten inzicht krijgt in de effectiviteit en de voortgang van de behandeling
  • U eenvoudig kunt voldoen aan het aanleveren van ROM-data

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.

 

Het ROM proces voor vrijgevestigden in beeld gebracht

In deze afbeelding wordt het proces van ROM inzichtelijk voor vrijgevestigden