Hoe werkt het?

Een behandelaar meldt zich aan in Serviant eHealth met de logingegevens die ook voor PlanCare worden gebruikt. De behandelaar ziet vervolgens in het overzicht de eigen caseload aan cliënten en trajecten zoals die in PlanCare zijn gedefinieerd. De behandelaar kan direct aan de slag met de cliënt door eHealth in een blended behandeling in te zetten.

Besparing voor behandelaar

De integratie van Serviant eHealth met PlanCare gaat echter veel verder dan alleen het inloggen. De behandelaar wordt namelijk ondersteund bij de registratie van behandelactiviteiten. Er is een directe koppeling beschikbaar met de behandelproducten vanuit PlanCare. De tijdverantwoording wordt geautomatiseerd teruggekoppeld naar PlanCare en daar verder verwerkt. Er hoeft daardoor uiteindelijk maar op één plek geregistreerd te worden. En dat betekent een aanzienlijke tijdsbesparing voor de behandelaar.

Online zorg: voordeel voor cliënten

Daarnaast zijn er door de inzet van Serviant eHealth voor de behandelaar veel nieuwe online behandelmogelijkheden beschikbaar zoals:

  • Veilig berichtenverkeer
  • Videobellen
  • Zorgmodules, interventies en opdrachten
  • Dagboeken
  • (ROM)-vragenlijsten

Vanzelfsprekend geniet juist ook de cliënt de voordelen van deze zorg op afstand. Het vergroot de zelfredzaamheid en de regie over eigen zorgproces.

Het is voor behandelaren een uitkomst om vanuit PlanCare nu ook de online behandelmogelijkheden van Serviant eHealth in te kunnen zetten voor cliënten. De koppeling zorgt daarnaast voor een aanzienlijke tijdsbesparing voor behandelaren. De combinatie Plancare-GGZ + eHealth maakt een sterke combinatie!

Harry de Kievit – Marketing & Sales Manager bij De Heer Software

Over Serviant eHealth

Serviant eHealth is hét platform waar hulpverleningsorganisaties in de gelegenheid worden gesteld om hun visie ten aanzien van blended behandeling en online hulp concreet vorm te geven. De professional zet een groot scala aan mogelijkheden en gereedschappen in bij de online zorg voor cliënten. Serviant-medewerkers ondersteunen organisaties bij de implementatie van deze nieuwe zorg.