Erik Busstra werkt bij Gevangenenzorg Nederland als Maatschappelijk Werker. Hij is daarnaast betrokken bij het aansturen en coachen van vrijwilligers en bij de programma-ontwikkeling voor eLearning. Erik vertelt: “Onze vrijwilligers willen omzien naar de ander. Vaak voelen gevangenen zich buiten de maatschappij staan. Onze vrijwilligers bieden dan menselijke waardigheid en aandacht, maar ook heel praktisch; een kans om te re-integreren.”

“Gevangenenzorg wil de best mogelijke ondersteuning geven aan vrijwilligers”

Erik Busstra, Maatschappelijk werker

Voor dat werk is tijd en aandacht nodig. Veel wordt daarom gedaan door mensen boven de vijftig en gepensioneerden. “Maar ook net zo goed door ondernemers en fulltime werkenden.” vult Erik aan. Hij vervolgt: “Er is veel werk. We krijgen aanvragen van wel meer 900 verschillende hulpvragers, verdeeld over alle PI’s. (Penitentiaire Inrichtingen, red.) Dat zijn duizenden bezoeken op jaarbasis. Daar komt veel coördinatie en training bij kijken. We hechten grote waarde aan het begeleiden van deze vrijwillige hulpgevers. Gevangenenzorg wil hen echt de beste mogelijke ondersteuning geven.”

Handboeken printen, distribueren en persoonlijk contact tijdens de gezamenlijke trainingen
“Voorheen gebruikten we voor de training een papieren handboek. Die kreeg iedere vrijwilliger die zich aanmeldde. Je had geen idee hoe vrijwilligers hier mee aan de slag gingen, wat de voortgang was en of ze misschien tegen dingen aanliepen. Van persoonlijk contact met de coaches van Gevangenenzorg was vaak pas sprake tijdens de gezamenlijke trainingen, die enkele keren per jaar plaatsvonden. Het was dan soms lastig om op specifieke vragen in te gaan, de dag zat immers vol met training en intervisie.”

Aansluiten bij wat de mensen kennen: Online shoppen, bankzaken regelen
“Daarnaast veranderde de maatschappij natuurlijk. Veel vrijwilligers waren al bekend met online diensten zoals shoppen en bankzaken. In 2015 hebben we daarom besloten om ook het trainen anders aan te pakken. We zijn ons toen gaan oriënteren op eLearning en de mogelijkheid om blended leren aan te bieden.”

Na een korte training snel aan de slag
“Op die manier kwamen we bij Serviant terecht. Het was prettig om te merken dat zij een zorgachtergrond hebben. Dat maakte dat we dezelfde taal spraken. We konden na een korte training zelfstandig met de eLearning applicatie aan de slag. We zijn begonnen met een pilot waarbij we een eLearning module hebben gemaakt van onze training voor chathulpverlening. Dat vroeg wel om een behoorlijke verandering in ons denken. Gelukkig hebben we daarbij goede begeleiding gehad van de mensen van Serviant.”

“Het was prettig om te merken dat de medewerkers van Serviant een zorgachtergrond hebben. Dat maakt dat we dezelfde taal spreken.”

Erik Busstra, Maatschappelijk werker

“We hebben teksten herschreven, filmpjes opgenomen en interactie rondom vragen ingebouwd. Dat ging prima via het Content Management Systeem in eLearning. We hebben nu zelfs een Kolb-test in de eLearning zodat de vrijwilligers hun eigen leerstijl kunnen ontdekken! De eLearning module voor chattraining hebben we samengesteld uit een aantal onderdelen; over het leren omgaan met de chatapplicatie, over chathulpverlening en een onderdeel oefeningen en casuïstiek.”

Goede resultaten en leuke reacties van de deelnemers
“Inmiddels hebben ruim 50 vrijwilligers de basistraining voor chathulpverlening via eLearning gevolgd en we krijgen leuke reacties. De mensen zijn enthousiast over de mogelijkheden, en met name over de digitale ondersteuning door de eCoaches van Gevangenenzorg. De vrijwilligers vragen makkelijk feedback. Voor de eCoaches betekent het dat ze eenvoudig mee kunnen kijken en kunnen reageren.”

Kiezen voor blended training; omdat elkaar ontmoeten ook waardevol is
“Het digitale deel via eLearning voorziet dus degelijk in een behoefte. Toch vinden we face-to-face als onderdeel van de training ook heel belangrijk. Dat vindt plaats tijdens de live training. We hebben dan veel aandacht voor het persoonlijke contact. Die ontmoeting vullen we o.a. in met rollenspel, vaardigheidstraining en het bouwen van de relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger. We zorgen ervoor dat de live training plaatsvindt kort nadat men de eLearning heeft afgerond. De informatie is dan nog vers.”

Het bestaande papieren trainingsaanbod wordt omgezet naar eLearning modules
Gevangenenzorg is inmiddels volop bezig om het bestaande papieren trainingsaanbod om te zetten naar eLearning modules. Ook nieuwe modules worden in eLearning ontwikkeld. Met name rond specifieke kennis over het reilen en zeilen in de PI, communicatieregels en rechtspraak. Juist die onderdelen zijn heel goed zelfstandig door de vrijwilliger te doorlopen. Erik: “En loop je dan toch ergens tegenaan, dan is de eCoach van Gevangenenzorg maar één berichtje van je vandaan.”

Logo Gevangenenzorg Nederland

 

De vrijwilligers zijn een goed visitekaartje van de organisatie
Erik besluit zijn verhaal: “Deze nieuwe manier van blended trainen heeft al veel opgeleverd. De eLearning opdrachten worden goed gemaakt. De vrijwilligers doen veel kennis op over hun werk en de organisatie, zodat ze een goed visitekaartje kunnen zijn. En dat is ook voor onze doelgroep merkbaar in de chatgesprekken. Daarmee hebben we echt een kwaliteitsslag gemaakt.”

“Deze nieuwe manier van blended trainen heeft al veel opgeleverd, daarmee hebben we echt een kwaliteitsslag gemaakt.”

Erik Busstra, Maatschappelijk werker

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met eLearning binnen uw organisatie? Wij horen graag van u! Neem gerust contact met ons op.