Waarom trainen voor chathulpverlening?

Betraande ogen, onrustig heen en weer schuiven op een stoel, een stemverheffing… Zomaar een aantal signalen die u mist als u hulp zou verlenen via chat. Hoe kunt u er dan toch voor zorgen dat u uw doelgroep goed kunt helpen via een chatgesprek, en wat is dat helpen dan precies?

Dit is een voorbeeld van een vraag die de deelnemers van de training chathulpverlening van Serviant tegen gaan komen. Deze nieuwe training bestaat uit twee delen; een eLearning module en een workshop.

“Met chatten zijn bijna alle mensen wel bekend, maar wat maakt dat je op een professionele manier in kunt gaan op hulpvragen?”

Inhoud training chathulpverlening

eLearning module

eLearning module

De eLearning is het online deel van de training. Hierin wordt de basis van het hulpverlenen via chat uitgelegd. De deelnemer krijgt filmpjes te zien over de werking van Serviant Live Chat, de chatmethodiek wordt aan de hand van het 5-fasenmodel toegelicht, de deelnemer leest alles over chatcommunicatie en maakt hier (online) opdrachten over. De deelnemer krijgt toegang tot de chattraining module in een persoonlijke eLearning omgeving. De module kan zelfstandig door de deelnemer worden doorlopen en er is een eCoach beschikbaar voor eventuele vragen. De eLearning module kan in ongeveer 3 uur doorlopen worden.

Workshop

Workshop

De eLearning module vormt de aanloop en voorbereiding voor de workshop. De workshop wordt geleid door een van onze collega’s, professioneel hulpverlener met specifieke praktijkervaring in het bieden van chathulp. In de workshop wordt door de deelnemers in een dagdeel gericht geoefend met chat-vaardigheden. De oefeningen bevatten voorbeelden en casuïstiek uit de eigen organisatie. Dat maakt dat de training doeltreffend en relevant is. Natuurlijk biedt de workshop voldoende ruimte voor vragen.

 

Deelnemers die de training bij Serviant gevolgd hebben:

  • kennen de basisprincipes van de 5-fasen methodiek
  • kunnen deze op een goede manier toepassen in een chatgesprek
  • kunnen de juiste vragen stellen en passend reageren
  • hebben geleerd hoe ze in een chatgesprek de eigen grenzen kunnen bewaken
  • kunnen moeiteloos werken met Serviant Live Chat software

U kunt als hulpverlenende organisatie uw doelgroep op een laagdrempelige manier hulp en advies bieden door de inzet van chathulp. Uw doelgroep zal deze extra contactmogelijkheid op prijs stellen.

Wilt u ook uw medewerkers professioneel toerusten met onze inhoudelijke chattraining? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.

Christiaan Verschoor

Christiaan Verschoor

eHealth consultant / trainer
T. 088-648 1021


Top