Op zoek naar passende instrumenten
Maarten vervolgt: “Toen we in 2013 van start gingen met ROM, was het nog lastig om passende vragenlijsten te vinden. Dat heeft te maken met onze doelgroep, die heel breed is. Uiteindelijk zijn we een instrument gaan gebruiken, die bestaat uit twee vragenlijsten, de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS). Dit instrument is erop gericht om de verandering in de kwaliteit van leven in beeld te brengen, maar ook om de tevredenheid van de cliënten op de behandeling te monitoren. Deze vragenlijsten gebruiken we nog steeds, bij vrijwel elke sessie.”

Cliënten betrekken bij de behandeling
“We vinden het belangrijk om onze cliënten te betrekken bij hun behandeling. Dat betekent dat we niet alleen een vragenlijst afnemen, maar dat we ook de uitkomsten en het verloop van de behandeling regelmatig bespreken. Want alleen cijfers over de kwaliteit van leven, zonder het verhaal erachter te horen, vinden we niet waardevol.”

GGMD over de inzet van Serviant Online Vragenlijsten

“Serviant Online Vragenlijsten ondersteunt ons bij deze processen. Dat begint al bij het inplannen en afnemen van een vragenlijst. Tijdens de sessie opent de hulpverlener het dossier van de cliënt in CareWeb (het EPD wat de GGMD gebruikt – red.) Door de integratie met de software van Serviant kan de hulpverlener gelijk zien welke vragenlijsten er klaar staan voor de cliënt. Het afnemen van een vragenlijst werkt eenvoudig en spreekt voor zich. Daarnaast vinden sommige cliënten het nog steeds prettig om vragenlijst op papier in te vullen. Serviant heeft daar een goed antwoord op gevonden; we hebben de mogelijkheid om alleen de scores van papier af in te voeren zodat de resultaten alsnog inzichtelijk zijn in de grafieken.”

‘Betrokkenheid creëren bij de eigen behandeling is misschien wel de belangrijkste reden om (online) vragenlijsten in te zetten.’

Maarten Roovers, GGMD

Inzicht in voortgang en resultaten
“De resultaten zijn direct na het afnemen al inzichtelijk middels duidelijke grafieken. Samen met de cliënt kunnen we zien als er veranderingen plaatsvinden, in de kwaliteit van leven of in de tevredenheid van de behandeling. Door deze transparante benadering hebben onze cliënten een nadrukkelijke eigen bijdrage in het gesprek hierover met de hulpverlener. Dat wordt gewaardeerd en dat vertaalt zich naar commitment, waardoor de verantwoordelijkheid voor de behandeling gedragen wordt door zowel de hulpverlener als de cliënt.”

Toegankelijk voor cliënten
“Inmiddels zetten we meer instrumenten in. De BSI, TQ en TFI, maar ook de CQi en HONOS zijn al beschikbaar in het systeem. Ook onze zelf ontwikkelde vragenlijsten over communicatie konden we eenvoudig beschikbaar maken in de software van Serviant. Een groot deel van de vragenlijsten plannen we in en versturen we online. De cliënt krijgt dan een e-mail met een link en kan gelijk de vragenlijst invullen. We krijgen hier eigenlijk nooit klachten over. Het wijst zich vanzelf, de mail, de link en de instructie om het in te vullen zijn duidelijk.  Natuurlijk hebben we ook wel te maken met non respons, maar dat heeft met name te maken met het feit dat mensen het alsnog vergeten, of dat ze een angst hebben dat de vragen te confronterend zouden zijn.”

…en voor hulpverleners
“Ook voor mij als professional is het prettig om Online Vragenlijsten van Serviant te gebruiken. Het inplannen en uitzetten van een vragenlijst werkt eenvoudig. Alleen dat scheelt al een hoop papierwerk. Reminders worden automatisch verstuurd en ik heb een duidelijk overzicht van ingeplande, actieve en verlopen metingen.”

Ondersteunend bij bepalen behandelbeleid
“Naast dat we de resultaten gebruiken om met de cliënten hun therapieproces inzichtelijk te maken, gebruiken we de grafieken, als daar aanleiding voor is, ook tijdens de overlegmomenten met het team. Bijvoorbeeld als ondersteuning van de bevindingen uit de praktijk, als aanleiding om de behandelingen bij te stellen of om een ander behandelaanbod te doen.”

Over de samenwerking met Serviant

Over de samenwerking met Serviant vertelt Maarten: “Het fijne aan het werken met Serviant vind ik dat er naar onze behoefte geluisterd wordt bij het vormgeven van de vragenlijsten en de grafieken. Er is gemakkelijk contact te maken met de medewerkers van Serviant die altijd bereid zijn om mee te denken. Niet alleen meegaan met onze wensen, maar ook scherp oog houden voor de privacy en wetgeving die er bij dit soort systemen gepaard gaan, en oog houden voor de werkbaarheid van het systeem voor zowel de hulpverlener als de cliënt. Problemen worden snel opgelost en we worden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.”