Waarom metingen uitvoeren via Serviant eHealth?

Wij zijn van mening dat het niet wenselijk is dat zorgprofessionals in verschillende omgevingen moeten inloggen om de cliëntadministratie rond te krijgen. Het dossier is vaak het startpunt voor behandeling. Serviant eHealth integreert daarom al met EPD’s zoals MC EPD wellbee PlanCare en CareWeb. Dan is ontwikkeling van een proces rond uitvoeren van (ROM) metingen een logische volgende stap.

Meten via Serviant

Eigenschappen bij uitvoeren metingen in Serviant eHealth

 • Ook voor betrokkenen
  Naast de cliënt zijn ook betrokkenen zoals partners, ouders, leerkrachten of behandelaars in te schakelen om een vragenlijst in te vullen.
 • Regie bij behandelaar
  De regie blijft bij de behandelaar, deze volgt de voortgang van de vragenlijsten.
 • Maakt behandeling declarabel
  Door middel van integratie met diverse EPD’s is iedere sessie eenvoudig te declareren als verzekerde zorg.
 • Veilig en basic voor invuller
  Er wordt een e-mail verstuurd met een beveiligde link. En alleen de betreffende vragenlijst is zichtbaar voor de ontvanger.
 • Uitgebreide mogelijkheden voor export
  ROM is ook diagnostiek. Resultaten kunnen (geanonimiseerd) geëxporteerd worden en grafieken geven tijdens de behandeling duidelijk zicht op het verloop.

Nu beschikbaar op Serviant eHealth

Serviant eHealth is geschikt gemaakt voor een groot aantal meetinstrumenten en vragenlijsten. Vraag er naar bij uw accountbeheerder. Heeft u zelf een vragenlijst die u beschikbaar zou willen maken? Onze bedreven ontwikkelaars maken dat samen met u mogelijk. Zo krijgt u een meetinstrument dat optimaal aansluit in uw zorgaanbod.

Neem contact met ons op